[Voetafdruknieuws] nieuwsbrief mei 2019

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Do mei 9 21:07:10 CEST 2019


Nieuws over onze Mondiale Voetafdruk – Mei 2019

10 mei 2019  =  de EU-Overshoot day

Uit het persbericht van het Wereld Natuur Fonds: onze manier van leven put
de Aarde uit 

Als iedereen zou leven zoals we dat doen in de EU, zou het ‘natuurlijke
jaarbudget’ van de Aarde 10 mei al op zijn. Dit blijkt uit een nieuw rapport
van het WWF en het Global Footprint Network. 

2.8 wereldbollen

We leven van alles wat de Aarde ons te bieden heeft; water, voedsel, vezel,
hout, koolstof en land om infrastructuur te bouwen. Als iedereen op dezelfde
manier zou leven als mensen in de EU zou de mensheid op 10 mei al zo veel
hebben gebruikt als de aarde ons in een jaar kan geven. Dit betekent dat we
2,8 wereldbollen nodig zouden hebben. 

‘Earth Overshoot Day’

‘Earth Overshoot Day’, de datum waarop we alles dat onze planeet kan
aanvullen in een heel jaar hebben gebruikt, viel vorig jaar op 1 Augustus.
De rest van het jaar hebben we het natuurlijk kapitaal uit moeten putten.
Dit wordt ‘overshoot’ genoemd. Het uitputten van de Aarde zorgt voor
ontbossing, het verlies van biodiversiteit, vermindering van de hoeveelheid
vis, watertekort, vervuiling van de lucht en klimaatverandering. Dit zorgt
weer voor extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en
bosbranden. 

De datum verplaatsen

Het rapport laat  de vele verschillen tussen de lidstaten van de EU en de
rest van de wereld zien. Er zijn ook grote verschillen tussen de landen in
de EU, maar geen enkel land gebruikt zijn eigen natuurlijke kapitaal
duurzaam. 

Er is veel nodig om ‘Overshoot day’ in Europa weer naar een datum later in
het jaar te verplaatsen. Voor 2030 moet de natuur in Europa volledig
beschermd en hersteld zijn, en in 2040 moet de EU klimaatneutraal zijn. “EU
Overshoot Day is een grimmige herinnering aan het feit dat de manier van
consumeren in de EU bijdraagt aan de dreigende ecologische instorting van
het klimaat en de biodiversiteit. Dit is niet alleen onverantwoordelijk,
maar ook enorm gevaarlijk. Het is nodig om meteen actie te ondernemen.” zegt
Ester Asin van het WWF. 

EU-verkiezingen

Om de Europese doelen voor natuur en klimaat te halen moet ook de politiek
nog flink aan de slag de komende jaren. De meeste Europese landen, waaronder
Nederland, blijven ver achter op de huidige doelstellingen voor natuur en
biodiversiteit. Over twee weken zijn de verkiezingen voor het Europees
parlement. Met 80% van onze natuurwetgeving die in Brussel tot stand komt
staat er veel op het spel. Het Wereld Natuur Fonds roept iedereen op om te
stemmen met je groene hart, zowel voor mens als natuur!

Wat kan je nog meer doen?

*	Eet meer groenten en minder vlees
*	Gebruik geen plastic tassen maar neem je eigen herbruikbare tas en
waterfles mee
*	Voorkom voedselverspilling door restjes in te vriezen of koel te
bewaren
*	Koop producten tweedehands
*	Laat de auto wat vaker staan en reis met de trein
*	Lever elektrische apparaten in
*	Stap over op groene energie
*	Reis binnen Europa met het openbaar vervoer of de auto en niet met
het vliegtuig

Eerste Nederlandse Degrowth Symposium
De Degrowth-beweging is in veel Europese landen al actief en streeft naar
een samenleving waarin iedereen een goed leven kan leiden binnen de grenzen
die de Aarde ons stelt. De nieuwe Nederlandse tak van de beweging
presenteert zich met een gratis toegankelijk, Engelstalig symposium op
vrijdagmiddag 28 juni in Utrecht. Vragen die centraal staan zijn: Wat is
degrowth, en Wat betekent het in praktijk. Met o.a. Barbara Muraca, Nina
Treu en Kris de Decker. 
Voor programma en registratie zie:   <https://www.uu.nl/degrowth>
https://www.uu.nl/degrowth


Rethinking Economics Festival op 18 mei in Amsterdam

  _____  


Op zaterdag 18 mei organiseert Rethinking Economics NL haar jaarlijkse
festival. Dit keer in Amsterdam. Deze actieve studenten willen hiermee weer
de economische realiteit in de spotlights zetten. En dat doen ze in een dag
vol workshops, presentaties en debat. Een dag die goed weergeeft welke
diversiteit en pluriformiteit in het economieonderwijs nodig is. De dag is
toegankelijk voor studenten (gratis) en ook voor niet-studenten.

Er is een indrukwekkende lijst van sprekers over een grote variëteit aan
onderwerpen: alternatieven om fossiele brandstof in de grond te houden in
Ecuador, uitleg over de Tibetaanse handeslroutes en ook Our New Economy is
aanwezig met onderwerpen op gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.

Zie https://www.crea.nl/events/rethinking-economics-festival-2019/

WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten

De Werkgroep Voetafdruk Nederland heeft in januari de -petitie
mee-ondertekend, die door het Platform Duurzame en Solidaire Economie
(“Platform”) was opgesteld over voetafdrukken en mensenrechten. Het Platform
heeft erna de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd
advies uit te brengen over het vraagstuk van onze grote mondiale voetafdruk
en de ernstige sociale en ecologische gevolgen daarvan. Volgens het Platform
is dat in feite een kwestie van mensenrechten, nu en later. De WRR kan
gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen.

 

Ook Action Aid, Raad van Kerken en Waddenvereniging

Op 22 januari 2019 heeft het Platform namens 31 organisaties, een achterban
vertegenwoordigend van 2,9 miljoen leden/donateurs, de petitie ‘Brede
Welvaart 2019-2030’ in Den Haag formeel aangeboden aan de vaste
Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat en per brief ook aan
minister Eric Wiebes. Na de aanbieding op 22/1 hebben ook Action Aid, de
Raad van Kerken en de Waddenvereniging zich nog achter de petitie geschaard.
De petitie vraagt het kabinet een beleidsplan op te stellen en maatregelen
te ontwikkelen om onze mondiale voetafdruk in 10 jaar drastisch te
verkleinen. Het Platform heeft zelf intussen al enige mogelijkheden op een
rijtje gezet in de notitie ‘Kernideeën voor beleid voor verkleining van onze
mondiale voetafdruk’ die op de site van het Platform is gepubliceerd:
<http://www.PlatformDSE.org> www.PlatformDSE.org 

 

Het vraagstuk van onze grote voetafdruk werd al eerder in het eindrapport
‘Groene Groei’ van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen
(aangeboden in december 2011) politiek aan de orde gesteld, met de
aanbevelingen de Nederlandse voetafdruk te halveren vóór 2030 en het
biodiversiteitsverlies vóór 2020 tot staan te brengen. Helaas is er op dat
belangrijke rapport destijds geen enkele regeringsreactie gevolgd.

 

Voetafdruk halveren vóór 2030

Onlangs vernam het Platform dat ook het aanbieden van een petitie op zich
niet leidt tot behandeling van de inhoud van een petitie. Tot op heden heeft
men ook nog geen reactie ontvangen en gevreesd wordt dat andere, meer korte
termijn-zaken, wederom zullen leiden tot het min of meer negeren van een
groot en heet maatschappelijk hangijzer. Daar is wel énig begrip voor, omdat
voor een dergelijk groot vraagstuk een degelijke analyse nodig is en een
goed onderbouwd advies hoe ermee om te gaan. Vandaar dat nu de WRR is
gevraagd te onderzoeken wat voor beleid nodig is om de Nederlandse mondiale
voetafdruk minimaal te halveren vóór 2030. Omdat het gaat om een domein- en
sector-overstijgend onderzoek, dat aanknopingspunten moet bieden voor
doelgericht overheidshandelen, lijkt de WRR de aangewezen instantie om een
dergelijk onderzoek uit te voeren. Het Platform vindt het cruciaal dat wij
spoedig gaan leven binnen de grenzen die de Aarde ons stelt, en dat tegelijk
het gebruik van energie en grondstoffen mondiaal eerlijk wordt verdeeld. Dat
die mening breed gedeeld wordt, blijkt wel uit de vele en gevarieerde
organisaties die de petitie hebben ondersteund.

 

Hartelijke groet namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland,

 

Jan Juffermans en Quintijn Hoogenboom

 

Meer op www.voetafdruk.eu <http://www.voetafdruk.eu>  

Afmelden van deze nieuwsbriek kan door dit bericht te beantwoorden en
“verwijder” bovenin het bericht te zetten.

 

Nieuwsbrief van de Werkgroep Voetafdruk Nederland, mei 2019

 

 

 

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijst.voetafdruk.eu/pipermail/voetafdruknieuws/attachments/20190509/83bbbd2d/attachment.html>


Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst