[Voetafdruknieuws] Nieuws over onze Mondiale Voetafdruk - December 2018

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Za Dec 29 15:22:14 CET 2018


Daadwerkelijk duurzamer 2019
Graag wensen we u allen een gezond en ook daadwerkelijk duurzamer 2019 toe!
Hopelijk worden er nu spoedig ook top-down de zo noodzakelijke stappen gezet
om de Aarde leefbaar te houden, vooral voor volgende generaties, waarin uw
en onze (klein)kinderen moeten leven.
Klimaat én Biodiversiteit 
Op 2 oktober vond in Amersfoort het jubileumsymposium plaats van de
Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN), onder leiding van Rachel Heine,
directeur van de VVM, netwerk van milieuprofessionals. In 2018 was de WVN 10
jaar actief, vooral rond bevolking, voetafdrukken en
quotering/rantsoenering. Met als uitgangspunt het boek ‘Ecologica‘ van
bioloog Hans Meek, secretaris van de WVN, werd met de inleiders en een
70-tal deelnemers gediscussieerd over de grote ecologische vraagstukken.
Kunnen we nog wel optimistisch zijn of dreigen we de hoop te verliezen?
Duidelijk werd in ieder geval dat zowel de snelle klimaatontwrichting als
het verlies aan biodiversiteit nu alle aandacht verdienen. Voor
belangstellenden is een uitgebreid verslag beschikbaar. Zie
www.voetafdruk.eu <http://www.voetafdruk.eu> , en dan bij Nieuws. Daar vindt
u ook het artikel over het symposium dat verscheen in het decembernummer van
‘Milieu’ van de VVM.
Living Planet Report 2018
In november werd voor de 10de keer het tweejaarlijkse  ‘Living Planet
Report’ gepubliceerd. Deze keer was er wereldwijd extra veel aandacht voor.
Dat komt vooral door het alarmerende bericht dat tussen 1970 en 2014 maar
liefst 60% van de populaties van de wereldwijd gemonitorde gewervelde dieren
te zijn verdwenen! Dus een dramatische ontwikkeling. Gelukkig lijkt de extra
aandacht ook hier en daar tot actie te leiden, ook met betrokkenheid van de
landbouworganisaties. De gemiddelde Nederlandse voetafdruk staat nu 5,9
mondiale hectare (mha). De grootste gemiddelde voetafdruk is van Quatar met
15,5 mha. Het Eerlijk Aarde-aandeel is echter maar 1,7 mha, met andere
woorden: zoveel is er nu nog beschikbaar per wereldbewoner, inclusief de
ruimte die nodig is voor de natuur! www.footprintnetwork.org 
We need fewer feet
In 2017 werd na 25 jaar de tweede ‘Scientist’s Warning to Humanity’
gepubliceerd, nu ondertekend door meer dan 21.000 wetenschappers. Zij luiden
de alarmbel over de toekomst van de Aarde, en geven aan dat er veel meer
moet gebeuren om het leven op Aarde nog enigszins leefbaar te houden. Bij de
zorgpunten wordt ook gewezen op de snelle groei van de wereldbevolking.  Zo
werd o.a. deze uitspraak gedaan: We need smaller footprints, but we also
need fewer feet. Voor meer informatie zie www.scientistswarning.org
<http://www.scientistswarning.org>  
Voetafdrukpetitie 
Het Platform Duurzame en Solidaire Economie nam het initiatief voor een
petitie over een drastische verkleining van onze mondiale voetafdruk. De
aanleiding was het lauwe debat in de Tweede Kamer over de ‘Monitor Brede
Welvaart’ die in 2018 voor het eerst verscheen. In de monitor komt duidelijk
naar voren dat onze welvaart ten koste gaat van veel en velen buiten ons
land en ook van komende generaties. Daarmee worden mensenrechten geschonden.
Binnen een maand kwamen er wel 23 organisaties onder de petitie te staan,
waaronder de FNV, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten en natuurlijk
ook de WVN. Op 22 januari wordt de petitie formeel aangeboden aan de
Commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. De petitie is te
vinden op www.platformDSE.org <http://www.platformDSE.org>  . 
Earth Trusteeship
Ook de WVN tekende onlangs een belangrijke internationale verklaring vanuit
de kringen van ‘groene juristen’. Op de dag van de mensenrechten – 2
december -  werden in het Vredespaleis te Den Haag de ‘The Hague Principles’
gelanceerd. Men roept via de Verenigde Naties op om naast onze mensenrechten
ook onze plichten tegenover de natuur en de Aarde te erkennen en de noodzaak
van beheer van de Aarde uit te dragen. Meer informatie:
http://www.earthtrusteeship.world/the-hague-principles-for-a-universal-decla
ration-on-human-responsibilities-and-earth-trusteeship/  
Gele hesjes en rantsoenering
Het was te verwachten. Zodra de lasten van klimaatbeleid te veel op de
schouders van de minder draagkrachtigen wordt gelegd komt er opstand. De
‘gele hesjes’ zijn er een duidelijk voorbeeld van. In dat geval komt de
noodzaak van beleid met een rechtvaardige aanpak en toch een effectief
resultaat aan bod. En dat is quoteren of rantsoeneren, waarbij met een
plafond wordt gewerkt dat bijv. in 10 jaar wordt verlaagd naar het
noodzakelijke niveau. Voor CO2 is al geruime tijd geleden in Engeland het
TEQs-systeem door David Fleming gepresenteerd; de Tradeble Energy Quotas.
Omdat na invoering van een dergelijk systeem de vlucht naar meer landgebruik
voor energie snel zal toenemen, bepleit de WVN voor rantsoenering van
voetafdrukken, dus inclusief landgebruik. Zie het Stappenplan op pag. 8 van
de nota ‘Dicht de kloof tussen economie en milieu met quotering’, te vinden
op de site www.voetafdruk.eu <http://www.voetafdruk.eu> .
Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland,
Jan Juffermans
----------------------------------------
(Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, beantwoord dan dit bericht, en
tik VERWIJDEREN in onderwerp of tekstvak)Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland,
Jan Juffermans

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijst.voetafdruk.eu/pipermail/voetafdruknieuws/attachments/20181229/49e7fc3c/attachment.html>


Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst