[Voetafdruknieuws] Nieuwsbrief Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN)

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Za Feb 24 11:42:56 CET 2018


Nieuws Mondiale Voetafdruk  –  Februari  2018

Boek ‘Ecologica’ van Hans Meek

Van de hand van WVN-secretaris  Hans Meek is onlangs het boek ´Ecologica´
verschenen. Hij geeft inzicht in de processen op Aarde gedurende vele
miljoenen jaren. Als bioloog bekijkt hij hoe ecosystemen zich gedragen, en
hoe populaties daarin groeien, maar ook weer krimpen en soms weer
verdwijnen, door steeds veranderende omstandigheden. Ook het bekende
‘survival of the fittest’ speelt natuurlijk een onvermijdelijke rol. Meek’s
stelling is dat de menselijke soort vooral heeft kunnen groeien in aantal
van 1 miljard in 1800 tot ruim 7,5 miljard nu door het massale gebruik van
de fossiele grondstoffen. Zonder die grondstoffen zou de Aarde
waarschijnlijk slechts 1 tot 3 miljard mensen kunnen herbergen. De grote
vraag is in hoeverre energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie
het gemis aan fossiel energie (omdat het opraakt, of omdat we het verder in
de grond moeten laten vanwege de klimaatontwrichting) kan opvangen. Hans is
daar sceptisch over. Via
voetafdruk.eu/nieuws/_20171201ecologicahansmeek.html
<http://www.voetafdruk.eu/nieuws/_20171201ecologicahansmeek.html>  kunt u
ook twee recensies van dit boek vinden.

‘Ecologica’, door Hans Meek, uitgeverij Eburon, ISBN 978-94-6301-118-1, 285
pp, 24,50 euro.

 

Motie over bevolking aangenomen!


Vijf leden van de WVN hebben tijdens de ledenvergadering van Milieudefensie
van 9 december 2017 een motie ingediend over het bevolkingsvraagstuk. Naast
de 5 indieners stonden er ook nog 9 andere leden als ondersteuners onder de
motie. De aanleiding voor de motie waren de recente publicaties van twee
internationale onderzoeken naar de meeste effectieve maatregelen die we
kunnen nemen om de gevolgen van de klimaatontwrichting nog enigszins binnen
de perken te houden. In beide onderzoeken scoorde bevolkingsbeleid hoog tot
zeer hoog. Tijdens de vergadering werd de motie door de dagvoorzitter
voorgelezen en Jan Juffermans mocht daarna een korte toelichting geven. Toen
volgde de stemming. Vóór stemden 45 mensen, en tegen 30, dus de motie werd
aangenomen. Begin 2018 volgt er nader overleg met Milieudefensie, om te
bespreken hoe men uitvoering kan geven aan het gevraagde in de motie. Meer
over deze motie en de volledige tekst ervan op
voetafdruk.eu/nieuws/_20171209milieudefensieenbevolkingsbeleid.html
<http://www.voetafdruk.eu/nieuws/_20171209milieudefensieenbevolkingsbeleid.h
tml>  

 

Conferentie Eco-sufficiency in Brussel 

Op 20 november 2017 organiseerde Friends of the Earth Europe een bijzondere
conferentie in  Brussel. Tijdens deze conferentie werd kritisch gekeken naar
de effecten van eff websitenieuwsbriefvoet website food nieuwsbrief iciency
bij het gebruik van energie en grondstoffen, en ook naar mogelijke
alternatieven voor het huidige intensieve gebruik. De volledige titel luidde
dan ook “Eco-sufficiency: moving beyond the gospel of eco-efficiency”.  De
bijeenkomst werd gehouden bij het European Economic and Social Committee van
de Europese Unie. Het blijkt nodig te zoeken naar alternatieve routes, want
bij vele stappen naar meer efficiency zien we bijvoorbeeld het beruchte
rebound-effect optreden. Dan blijken we achteruit te gaan in plaats van
vooruit. De term ‘Eco-sufficiency’ duidt op een zoektocht naar andere
manieren om echt aan duurzame ontwikkeling te werken. Tussen het overvloedig
gebruik van energie/grondstoffen en schaarse middelen ligt de middenweg van
het genoeg. Genoeg hulpbronnen voor een goed menselijk bestaan voor allen,
maar binnen de duurzame grenzen van de Aarde. In feite dezelfde analyse en
doelstelling die econoom Kate Raworth ons met haar boek ‘De Donut’ en
presentaties voorhoudt.  Arnold Bomans, Quintijn Hoogenboom, Jan Juffermans
en Hans Meek van de WVN hebben deelgenomen aan de conferentie. In maart 2018
komt er een boek/verslag uit. Op
voetafdruk.eu/nieuws/_20171120conferentieeco-sufficiency.html
<http://www.voetafdruk.eu/nieuws/_20171120conferentieeco-sufficiency.html>
kunt u alvast onze bijdrage aan dit boek lezen.

Hans Lyklema overleden

Op 31 oktober is Hans Lyklema, de nestor van onze werkgroep, op 86-jarige
leeftijd overleden. Hij was vanaf de oprichting in 2008 bij onze werkgroep
betrokken. Tot op het laatst heeft hij zich, naast zijn werk als chemicus,
ingezet voor duurzaamheid in het algemeen, en voor de inzichtelijke maat van
de Voetafdruk in het bijzonder. Hij was wars van alles wat met het
uitdrukken van waardes in geld te maken had. Geld kun je immers opblazen
zonder dat er een reële waarde achter ligt. De Voetafdruk is echter
gerelateerd aan wat de Aarde ons aan kostbaars te bieden heeft. Hij vond dat
het betalingssysteem eigenlijk geheel op de Voetafdruk gebaseerd zou moeten
zijn. 

Op onze site, voetafdruk.eu/nieuws/_20171031hanslyklemaoverleden.html
<http://www.voetafdruk.eu/nieuws/_20171031hanslyklemaoverleden.html> , kunt
u de tekst lezen die Jan Juffermans op de uitvaartplechtigheid sprak. Wij
zullen Hans missen.

Met vriendelijk groet, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland,

Jan Juffermans en Quintijn Hoogenboom

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijst.voetafdruk.eu/pipermail/voetafdruknieuws/attachments/20180224/4e866d00/attachment.html>


Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst