[Voetafdruknieuws] Divers Voetafdruk-nieuws van Werkgroep Voetafdruk Nederland

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Ma Dec 5 14:49:14 CET 2016


Beste lezers van deze Nieuwsbrief,

Hierbij weer een aantal nieuwtjes over het Voetafdrukmodel. Meer informatie
vindt u op onze site, www.voetafdruk.eu   en dan bij Nieuws.
(We weten niet zeker of alle links hieronder goed bij u zullen doorkomen. In
elk geval kunt u via bovenstaande link alle berichten terugvinden)


‘Naar Footprint Justice’ 

Op 20 november 2016 mocht Jan Juffermans de ‘Domela Nieuwenhuis-lezing’
houden in het naar deze beroemde politicus genoemde museum in Heerenveen.
Ondanks code geel die dag ging de lezing, die ging over code rood voor de
Aarde, gewoon door. 
Voor deze gelegenheid had Jan een nieuwe presentatie gemaakt met de titel:
‘Naar Footprint Justice’. De ondertitel: ‘Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw
Mensenrecht?’ viel binnen het DN-gezelschap in goede aarde. Domela
Nieuwenhuis was uitgever van het tijdschrift ‘’Recht voor Allen’’ en was ook
vredes-activist. Op de site vindt u de gebruikte power-point-presentatie en
het hoofdredactioneel commentaar op de lezing uit de Leeuwarder Courant op
de dag erna.

Living Planet Report 2016

Door het Wereld Natuur Fonds, en met gegevens van onder andere het Global
Footprint Network, wordt elke twee jaar het 'Living Planet Report'
gepubliceerd. Hierin vooral gegevens over de biodiversiteit, de Living
Planet Index, en de mondiale Voetafdruk. In deze editie zijn ook
onderzoeksgegevens van het Stockholm Resilience Centre opgenomen, de
Planetary Boundary's. Deze 11e editie van het Living Planet Report laat zien
dat de populatiegrootte van gewervelde dieren in 42 jaar met bijna 60
procent is gedaald. Als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo
doorgaat kan de omvang van populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen
en amfibieën in 2020 met 67 procent zijn afgenomen. Zie het rapport via de
site www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/livingplanetreport  .

Oxfam/Novib en de Footprint

In diverse rapporten van de laatste jaren wordt door Oxfam/Novib vaker van
Footprints gebruik gemaakt, zoals de Carbon Footprint, de GHG Footprint
(klimaatgassen), en de Footprint van voedsel.
Het rekening houden met de grenzen aan de Aarde, en natuurlijk ook de
rechtvaardige verdeling van de resterende grond en grondstoffen, krijgen
extra aandacht. Zie de voorbeelden op genoemde site via
www.voetafdruk.eu/nieuws/_201609oxfamnovibgebruiktvoetafdruk.html. 

Quoteren van schaarse delfstoffen

Op 17 oktober 2016 promoveerde Theo Henckens bij de Universiteit Utrecht op
een proefschrift over het veilig stellen van schaarse delfstoffen. Dit
proefschrift is een prachtige aanvulling op de voorstellen van onder andere
de Werkgroep Voetafdruk Nederland om tot het quoteren van CO2 of Voetafdruk
te komen teneinde ons gebruik van grondstoffen te beperken. Aangezien de
genoemde delfstoffen helaas niet zijn opgenomen in het Voetafdrukmodel, is
dit een belangrijke aanvulling erop. Het proefschrift is te vinden via
www.voetafdruk.eu/nieuws/_20161017quoterenvanschaarsedelfstoffen.html. 

Noodzaak bevolkingsbeleid
	
Op de site van Husserl publiceerden Hans Lyklema en Jan Juffermans een
artikel hierover. De gedachtes die hierin geformuleerd staan vormen de kern
van de boodschap van onze werkgroep. Lees het artikel:
http://www.husserl.nl/...
<http://www.husserl.nl/index.php/publicaties/14-artikel/maatschappij/584-ong
ewenste-kinderen-moeten-we-zeker-helpen-voorkomen-waar-blijft-toch-het-bevol
kingsbeleid>  .


Met vriendelijk groet, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland, 

Quintijn Hoogenboom en Jan Juffermans 

Aanmelden of afmelden van deze nieuwsbrief via www.voetafdruk.eu , via de
link links
op de pagina
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijst.voetafdruk.eu/pipermail/voetafdruknieuws/attachments/20161205/bab5ed7b/attachment.html>


Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst