[Voetafdruknieuws] Nieuws Mondiale Voetafdruk - Juli 2014

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Vr Jul 11 17:13:19 CEST 2014


Dit nieuws is ook te lezen op www.voetafdruk.eu/nieuws
<http://www.voetafdruk.eu/nieuws/_201407_earthovershootday.html> 

Quoteringsnota van de WVN

Half juni heeft de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) een nieuwe
discussienota gepubliceerd. Deze nota is een pleidooi om de kloof tussen
economie en milieu te dichten met het eerlijke en effectieve middel van
quotering. Er wordt een stappenplan voorgesteld, waarbij de voorkeur wordt
gegeven aan het Engelse systeem van Tradable Energy Quotas (TEQs) om met
quoteren een begin te maken.

Als noodzakelijke volgende stap wordt quotering met de Voetafdruk en Terra’s
gezien. De nota van 10 pagina’s kan worden gedownload via:
<http://www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/quotering/index.html>
www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/quotering.

Schuldenrapport met Nederlandse Voetafdruk

Op 7 juli is door de landelijke werkgroep Sustainable Finance Lab (SFL) in
Utrecht het rapport ‘Een schuldbewust land’ gepresenteerd. Herman Wijffels
lichtte de inhoud toe en er werd vervolgens over onze ecologische, sociale
en financiële schuld gedebatteerd. Voor de ecologische schuld is de
Ecologische Voetafdruk van Nederland gebruikt, aangevuld met een analyse van
onze (gegroeide) CO2-uitstoot tegenover de scherp dalende uitstoot in de ons
omringende landen. Geconcludeerd wordt dat de gemiddelde Nederlandse
voetafdruk zesmaal groter zou zijn dan de gemiddeld nog beschikbare
mondiale biocapaciteit, maar dat moet drie- tot viermaal zijn. Dus een
relatieve meevaller. Onze voetafdruk is wel zesmaal groter dan de
beschikbare biocapaciteit in ons eigen land. Het rapport staat op:
sustainablefinancelab.nl/2014/07/08/rapport-een-schuldbewust-land
<http://sustainablefinancelab.nl/2014/07/08/rapport-een-schuldbewust-land/> 

Bevolkingsgroei-maatregelen zonder dwang

De groei van de mondiale bevolking gaat maar door, zonder dat er echt
afdoende maatregelen worden genomen. Daarom maakte de Werkgroep Voetafdruk
Nederland in maart 2014 een korte notitie (slechts 2 A4) met diverse
maatregelen die genomen kunnen worden om de bevolkingsgroei af te remmen en
tot krimp te komen, zonder dwang! Zie:
www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/bevolking
<http://www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/bevolking/index.html> 

De notitie is een aanvulling op de eerste discussienota die eerder door de
WVN werd gemaakt. Daarin wordt benadrukt dat tegelijk beleid gevoerd dient
te worden t.a.v. de bevolking als de Mondiale Voetafdruk. De nota staat op
de site www.voetafdruk.eu . Sinds kort is er ook een Engelse vertaling
beschikbaar van die eerste nota, met de titel The Road to Global
Sustainability, zie:
www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/discussienota/theroadtoglobalsustainability
2_2december2013.pdf 

Een eerlijk aandeel van diverse voetafdrukken

In Science Magazine stond op 6 juni een uitstekend artikel van Arjen
Hoekstra en Thomas Wiedmann. Ze bepleiten het in samenhang gebruiken van de
diverse voetafdrukken, die de laatste jaren zijn ontwikkeld. Als eerste kwam
de Ecologische Voetafdruk zo'n 20 jaar geleden, die o.a. bestaat uit de
Carbon Footprint en de Land Footprint. Daarna volgden bijvoorbeeld de Water
Footprint, de Biodiversity Footprint en de Phosphorous Footprint. Met de
diverse voetafdrukken hebben de auteurs het model van de Planetary
bounderies van het Stockholm Resilience Centre kwantitatief kunnen invullen.
Knap werk! Bovendien maken de diverse Footprints de zeer scheve verdeling in
de wereld extra duidelijk. Daarom wijzen de auteurs op de groeiende noodzaak
om aan 'Fair shares' te werken. Zie hier het artikel:
www.sciencemag.org/content/344/6188/1114.abstract of kijk op
www.voetafdruk.eu/nieuws/_20140606_sciencemagazine.html .

Catering met de Voedselvoetafdruk

In de Flevopolder heeft het Centrum Biologische Landbouw een succesvol
project voor een duurzame bedrijfscatering uitgevoerd. Daarbij werd gebruik
gemaakt van de Voedselvoetafdrukmethode van De Kleine Aarde. Enkele thema’s
zijn: meer regionale seizoensgroenten en plantaardige eiwitten, en minder
bewerking, verpakking en verspilling. Aan het project deden onder andere de
gemeenten Almere en Lelystad mee, het bedrijf Giant, ROC Friese Poort,
zorgcentrum De Kiekendief en ook de cateraars Pronto en Sodexo. Over het
project is de brochure ‘Milieuwinst op het Menu’ beschikbaar. Zie voor meer
info: www.biologischelandbouw.org
<http://www.biologischelandbouw.org/index.cfm?pid=1466> 

Voetafdruk in Rotterdamse Kunsthal

Tot 24 augustus 2014 wordt de Internationale Architectuur Biënnale in
Rotterdam gehouden over natuur en de stad, met de officiële naam: Urban by
Nature. Het is een samenwerking tussen de Kunsthal en Het Natuurhistorisch
(museum), die naast elkaar staan in het Museumpark (beide zijn met de
Museumjaarkaart gratis te bezoeken). In de uitgebreide tentoonstelling van
de Kunsthal duikt op diverse plaatsen de term en de toepassing van de
Voetafdruk/Footprint op, o.a. van Texel en andere eilanden. Daarmee wordt
gelijk duidelijk dat er ook aandacht is voor de mondiale relaties en
verbanden van elke stad. Voor meer info: www.iabr.nl .

Footprint Challenge en plastic


‘Ongeveer de helft van het plastic dat geproduceerd wordt is voor eenmalig
gebruik. Een plastic tasje wordt bijvoorbeeld gemiddeld 15 minuten gebruikt
en daarna weggegooid. En dan te bedenken dat we wereldwijd per minuut een
miljoen plastic tassen gebruiken, wat neerkomt op een duizelingwekkend
aantal van een triljoen plastic tassen per jaar (ofwel
1.000.000.000.000.000.000).’ 


Deze informatie komt uit de recente Nieuwsbrief van de Footprint Challenge;
zie de site www.footprintchallenge.nl . De Footprint Challenge daagt uit,
prikkelt en inspireert om je voetafdruk te verkleinen, zowel persoonlijk als
in zakelijk verband. Het is een mooie methode, in feite een mini-campagne
van 40 dagen. 


Earth Overshoot Day 2014

Elk jaar wordt Earth Overshoot Day berekend door het Global Footprint
Network in Californië (USA) . Het is de dag in het jaar waarop we met de
totale mensheid van nu ruim 7 miljard mensen de mondiale biologische
capaciteit van dat jaar al hebben opgesoupeerd. Daarna gaan we weerop
krediet leven, wat al vanaf ongeveer 1970 het geval is; toen schoten we door
de ‘duurzaamheidsbarriére’ van onze Aarde. In 2013 viel Earth Overshoot Day
op 20 augustus, twee dagen eerder dan in 2012. Via deze link kunt u de
uitzending van 2013 in het radioprogramma Vroege Vogels nog beluisteren:
vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html
<http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=365
714&cHash=711a3d6fbed161dd1a316d2a6c32567e> . Rekening houdend met de
mondiale economische ontwikkelingen zal Earth Overshoot Day dit jaar
vermoedelijk weer enkele dagen eerder vallen. 

Lespakket over de Voedselvoetafdruk en overbevolking

Drie HAVO-klassen van het Odulphuslyceum in Tilburg hebben ‘social
media’-campagnes opgezet om met name de Voedselvoetafdruk te helpen
verkleinen. Het project werd in 12 uur gedurende 6 weken uitgevoerd onder
leiding van hun leraar duurzaamheid Pieter de Jongh. 

Die kreeg eerder het daarvoor speciaal ontwikkelde lespakket - aangereikt
door drie studenten van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, aangestuurd
door Martin de Wolf. 

De ongeveer 70 Odulphus-studenten kregen in teams van 4 een thema om in een
campagne uit te werken, zoals Seizoensgroenten, Vegetarisch, Fair trade en
Genenrevolutie. Eind juni vonden de creatieve presentaties plaats. Samen met
de Brabantse Milieu Federatie wordt bekeken hoe het gemaakte materiaal een
bredere verspreiding kan krijgen zodat ook andere opleidingen ermee aan de
slag kunnen.

Kijk voor meer informatie (inclusief het lespakket) op:
www.voetafdruk.eu/nieuws/_201406_lespakketvoedselvoetafdrukenoverbevolking.h
tml 

Jan Juffermans, juli 2014

PS . Wilt u meer weten over Tradable Energy Quota, TEQs, kijk dan op
www.teqs.net, of lees de meest recente nieuwsbrief over de TEQs
<http://us8.campaign-archive1.com/?u=91018db74f5a4866351a62fa6&id=3ee4d30818
> . U kunt zich ook abonneren
<http://flemingpolicycentre.us8.list-manage2.com/subscribe?u=91018db74f5a486
6351a62fa6&id=19ba321917> op deze nieuwsbrieven.

PS Indien u geen prijs stelt op de nieuwsbrieven van de Werkgroep Voetafdruk
Nederland, kunt u zich afmelden
<http://lijst.voetafdruk.eu/mailman/listinfo/voetafdruknieuws/> (onderaan
de pagina die verschijnt). 

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijst.voetafdruk.eu/pipermail/voetafdruknieuws/attachments/20140711/1f6a3de9/attachment.html>


Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst