[Voetafdruknieuws] eindejaars nieuwsbrief

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Za Dec 15 19:34:48 CET 2012


Nieuws Mondiale Ecologische Voetafdruk – December 2012

Beste lezer van deze nieuwsbrief,
In het afgelopen jaar hebben we verzuimd u regelmatig op de hoogte te houden
van nieuws betreffende de voetafdruk. We proberen dat goed te maken met deze
uitgebreide nieuwsbrief. 
Alle berichten staan ook op onze website, raadpleeg die voor
gedetailleerdere informatie van en relevante links: www.voetafdruk.eu en
klik dan op nieuws. 
Met vriendelijke groet , namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland, Jan
Juffermans 

---Risico’s nationale economie en de Voetafdruk
Om de gezondheid van de nationale economie te meten, moeten we ook weten hoe
het er voorstaat met de voorraad aan grond en grondstoffen, en hoe de
verwachte ontwikkeling is. Daarom zijn UNEP (United Nations Environment
Program), het GFN (Global Footprint Network) een project gestart om daar een
methode voor te ontwikkelen. 

---MEV+ 2013 over rechtvaardige Voetafdrukken
Een rapport dat pleit voor rechtvaardige Voetafdrukken is de ‘Macro
Economische Verkenning+ 2013’ van het Platform Duurzame en Solidaire
Economie. Het rapport is in december aan de Tweede Kamer aangeboden.
Op de kaft staan onder meer deze twee teksten: ‘Rechtvaardige Voetafdruk ver
overschreden’ en ‘Duurzame oplossingen bekend’. Het is te hopen dat vanuit
de Tweede Kamer nu het initiatief wordt genomen om het grote zwijgen over
onze gevaarlijk grote Mondiale Voetafdruk te doorbreken en op basis van
mensenrechten snelle invoering van een effectief volumebeleid te eisen.

---Global Footprint Network valt in de prijzen De laatste tijd heeft het
Global Footprint Network in Californië twee prijzen gewonnen. 

---Ruim 100.000 keer e-boek Mijn hemel!
Het loopt bijzonder goed met het e-boek van Jan Juffermans, getiteld ‘Mijn
hemel! Wat gebeurt er op Aarde?’. Op 20 maart 2012 werd het onder andere aan
de Tweede Kamer aangeboden, en op 1 december 2012 was de gratis publicatie
al ruim 111.000 keer bekeken via de site www.voetafdruk.eu/mijnhemel .

---Conceptnota over quotering
Door de Werkgroep Voetafdruk Nederland wordt quotering van Voetafdrukken
gezien als de meest effectieve en rechtvaardige manier om zo spoedig
mogelijk de overbelasting van de Aarde terug te brengen tot een niveau
waarop het welzijn van de mensen nu en in de toekomst kan worden
gegarandeerd. Er is een conceptnota gemaakt om de discussie over quotering
te stimuleren. Lees deze nota en geef commentaar!

---Friesland loopt voorop
Friesland blijkt al een paar jaar met de Voetafdruk te werken, als eerste
provincie!  In drie jaar blijkt de Friese Voetafdruk gemiddeld 0,35 ha
kleiner te zijn geworden, mede dankzij diverse acties.

---Voetafdrukrapport van Planbureau
In september van dit jaar publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) het rapport ‘De Nederlandse Voetafdruk op de wereld: hoe groot en hoe
diep? 
Aan het eind wordt het volgende opgemerkt: ‘Het duurzaamheidsbeleid van de
overheid zet in op het verminderen van de effecten op milieu en natuur in
productiegebieden, en op een efficiëntere productie. Veranderen van het
consumptiepatroon is geen onderdeel van het huidige beleid voor de
Voetafdruk.’

---Akzo-Nobel actief met de Voetafdruk
Van Unilever was het al langer bekend, maar ook Akzo-Nobel maakt actief
gebruik van de Voetafdruk. 

---Lezing Voetafdruk op Youtube
Voor het eerst is een filmopname gemaakt van de lezing over de Duurzaamheid
en de Mondiale Voetafdruk, met power-point-dia’s, door Jan Juffermans. Te
zien op youtube en te vinden via het nieuws op www.voetafdruk.eu .

 ---Earth Overshoot Day 2012: 22 augustus Dit jaar viel Earth Overshoot Day
op 22 augustus. Dat betekent dat op die dag de totale productie van de Aarde
van dit jaar al was opgesoupeerd.

---Menukaarten-spel met Voetafdruk
‘Menukaarten’ is een luchtig en leerzaam spel van Natuur & Milieu. Speel het
spel met z’n tweeën of maximaal zes personen en creëer samen de gekste
gerechten bij elkaar. Spelers met oog voor duurzaamheid scoren daadwerkelijk
punten.
 
---Duurzame voetafdruk in nieuw jasje
De website www.duurzamevoetafdruk.nl (of www.sustainablefootprint.org )
kreeg een nieuwe vorm, en is een waardevol hulpmiddel voor docenten, die
hun leerlingen boeiende lessen in duurzaamheid willen bieden. De site heeft
een Nederlandse en een Engelse versie, en ook een aantal casussen in het
Bahassa Indonesia. 

---Tilburg gaat de Voetafdruk gebruiken
De Gemeenteraad van Tilburg heeft voor het economisch beleid besloten
voortaan ook de gemiddelde Voetafdruk van haar bewoners als indicator te
gaan gebruiken. Lees het amendement, dat dus door de meerderheid van de Raad
werd ondersteund.

---Voedselafdruk vernieuwd
De Voedselafdruk is een online-test van het Nederlandse Voedingscentrum die
laat zien wat jouw voedselkeuze betekent voor het milieu. Aan de hand van je
eigen voedselpatroon en consumptiegedrag zie je spelenderwijs de grootte van
je voetafdruk. 

---Taskforce bepleit halvering Nederlandse Voetafdruk 
De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (bestaande uit
vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties) presenteerde eind 2011 hun eindrapport
‘Groene Groei’. Voor het eerst wordt daarin voor Nederland een
Voetafdrukdoelstelling geformuleerd: een halvering van de Nederlandse
Voetafdruk in 2030. Natuurlijk is dat, vanuit de mensenrechten geredeneerd,
te weinig en te laat. Maar een begin is er!

---Nogmaals: meer details en links op het nieuws gedeelte van
www.voetafdruk.eu 
---Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan op
http://lijst.voetafdruk.eu/mailman/listinfo/voetafdruknieuws .
Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst