[Voetafdruknieuws] Nieuwsbrief 2: 7 miljard wereldburgers

nieuws over de voetafdruk voetafdruknieuws op voetafdruk.eu
Ma Okt 24 15:43:54 CEST 2011


Dit is een extra editie van het Voetafdruknieuws, naar aanleiding van de
geboorte van de 7 miljardste wereldbewoner, deze maand in 2011!

 

7 miljard mensen, presentatie van het rapport van het UNFPA in Scheveningen,
woensdag 26 oktober.

Zie de engelse tekst hieronder, aanmelden kan nog bij: office op rutgerswpf.nl

Jan Juffermans is een van de sprekers.

 

'A World of 7 Billion' 

 

Soon, the world's population is projected to reach 7 billion. This is a
billion more than in 1999 - only 13 years ago. What does it mean to live in
a world of 7 billion people? What does this growth mean and what are the
prognoses? 

 

On October 26th, Mrs. Monique van Daalen (Deputy Secretary General, Ministry
of Foreign Affairs) will accept the first issue of the report 'State of the
World Population' that has been fully dedicated to the theme 'living in a
world of 7 billion'. This report is published annually by the UN Population
Fund (UNFPA).

Mrs. Mari Simonen (Deputy Executive Director UNFPA) will give a statement on
the report.

 

As our numbers grow, so do the challenges facing humanity. What are the
consequences of population growth for equality between men and women? For
achieving the Millennium Development Goals? For climate and environment? For
our consumer behaviour? And, finally, for the world economy? Will improved
global sexual and reproductive health and rights offer a solution to the
issues facing us because of the growing world population?

 

Population growth, global public commodities such as water, food, and energy
are inextricably interrelated, as are women's rights and the right to make
choices concerning sexuality and having children. 

 

This and more will be discussed directly after the presentation, during a
panel discussion, with international experts. We welcome, amongst others
Mrs. Kitty van der Heijden (Ambassador Sustainable Development, Ministry  of
Foreign Affairs) as chair, Mrs. Ana Maria Munoz Boudet (World Bank, and
writer of Gender Equality and Development) and, Mrs. Ernestina Coast (London
School of Economics). Of course, you are invited to participate in this
discussion. 

The afternoon will conclude with an informal reception. 

 

You are very welcome to take part in this event.

Please register in advance. A copy of the report will be distributed at the
event.

 

When: Wednesday 26 October 2011

Where: Pier, Scheveningen (Hotel van der Valk)

Time: 15.00-17.00 hrs. (Reception afterwards)

Language: English

Contact: Secretariat of Rutgers WPF (organisatie Rutgers WPF,
http://www.rutgerswpf.nl/)

 

Mondiale Voetafdruk = Bevolking x  Voetafdruk per persoon

De Werkgroep Voetafdruk Nederland kijkt niet alleen naar voetafdrukken.
Uitdrukkelijk wordt ook de groei en de omvang van de wereldbevolking erbij
betrokken. Want beide factoren bepalen samen de druk op de mondiale
ecosystemen, en daarmee op de leefbaarheid van de aarde, nu en in de
toekomst. Vandaar dat bovenstaande formule zo'n belangrijke rol speelt in de
discussienota van de werkgroep (
http://www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/wvndiscussienotavoetafdrukenoverbevo
lkingoktober2011.pdf ). Vaak roepen mensen dat 'de groei van de bevolking'
HET probleem is, maar het ligt dus genuanceerder: de groei en de omvang van
de voetafdrukken is ook een belangrijke factor zeker in de rijke Westerse
landen.

 

What you can do? Stop at two!

De zakenman Dolf Kars is in september een campagne gestart om de groei van
de wereldbevolking binnen de draagkracht van de aarde te houden. Op zijn
site www.twosaveourfuture.com  kun je meer informatie over de campagne
vinden en hij heeft mooie T-shirts en stickers in de aanbieding om de
boodschap verder te verspreiden. Zijn devies is: What you can do? Stop at
two! In de jaren na het uitkomen van het rapport aan de Club van Rome
'Grenzen aan de Groei' (1972) was er brede discussie in Nederland over het
aantal kinderen dat verantwoord zou zijn. Velen hebben toen al bewust
gekozen voor niet meer dan twee kinderen.

 

GPSO - Global Population Speak Out

Voor het derde jaar organiseert de GSPO een campagne in het voorjaar van
2012. Zie de site  www. ... wordt opgeroepen een of andere activiteit over
bevolking te ondernemen, al is het maar een discussie met vrienden en
bekenden. Leden van de Werkgroep Voetafdruk Nederland doen natuurlijk ook
mee. Het doel is duidelijk: meer debat over het vraagstuk van de snelle
groei van de wereldbevolking, en wat we eraan kunnen doen. Voor dat debat is
de discussienota van de werkgroep een goede basis. Daarin wordt het
bevolkingsvraagstuk gekoppeld aan de groeiende voetafdrukken en worden voor
beide vraagstukken ook mogelijke oplossingen aangedragen

Product Footprints en de EU

De EU stimuleert actief het debat over de ontwikkeling van Product
Footprinting. Een uitgebreid artikel over de mogelijkheden en knelpunten
werd onlangs gepubliceerd op Science for Environment Policy, de News Alert
Service uitgegeven door het DG Environment.  Voor en nadelen van diverse
berekeningen worden besproken, zoals de Carbon Footprint en de totale
voetafdruk. Via deze link kan men zich opgeven om het nieuws te ontvangen:
<http://ec.europa.eu/environment/integration/research/research_alert_en.htm>
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/research_alert_en.htm

 

Rapport FOE over landgebruik

Friends of the Earth Europa en het Sustainable Europe Research Institute
hebben het nieuwe rapport 'Europe's Global Land Demand' uitgebracht. Het
gaat over een onderzoek naar de nationale 'land footprints' van Europese
landen en een groot aantal andere landen van over de hele wereld. Men kijkt
naar het landgebruik in eigen land en het landgebruik in andere landen om
producten te importeren, zoals veevoer, fruit en hout, en daarvan wordt
vervolgens het land dat voor export wordt gebruikt weer afgetrokken. In dit
geval wordt gerekend met echte hectares, terwijl in het voetafdrukmodel
gebruik wordt gemaakt van mondiale hectares, met mondiaal gemiddelde
opbrengsten. 

Een samenvatting van het rapport is te vinden op:
<http://www.foeeurope.org/publications/2011/Briefing_Europe_Global_Land_Dema
nd_Oct11.pdf>
www.foeeurope.org/publications/2011/Briefing_Europe_Global_Land_Demand_Oct11
.pdf . Het volledige rapport kunt u lezen via:
<http://www.foeeurope.org/publications/2011/Europe_Global_Land_Demand_Oct11.
pdf> www.foeeurope.org/publications/2011/Europe_Global_Land_Demand_Oct11.pdf


 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Juffermans, Werkgroep Voetafdruk Nederland 

-------------------------------------

Aanmelden en meer informatie:  <http://www.voetafdruk.eu> www.voetafdruk.eu 

Afmelden:  <http://lijst.voetafdruk.eu/mailman/options/voetafdruknieuws>
http://lijst.voetafdruk.eu/mailman/options/voetafdruknieuws  (alleen
e-mailadres invoeren, wachtwoord is NIET nodig)

Of afmelden met een email:  <mailto:voetafdruknieuws-leave op voetafdruk.eu>
voetafdruknieuws-leave op voetafdruk.eu 

 

 

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijst.voetafdruk.eu/pipermail/voetafdruknieuws/attachments/20111024/0f45ccb3/attachment.html>


Meer informatie over de Voetafdruknieuws maillijst